دستگاه فارم پکر

غالبا تمامی دستگاه های روز دنیا براساس تکنولوژِی جمع آوری از قفس مرغ تخمگذار بصورت اتوماتیک انجام میشود
دستگاه فارم پکر شرکت دانش بنیان همگام رادین لیان به صورت استاندارد در سه مدل اکونومی معمولی و مدل فول (قابل اتصال به سورتر صنعتی و نیمه صنعتی) را تولید میکند
عملکرد دستگاه فارم پکربه طریقی انجام میشود که بعداز اتصال دادن دستگاه فارم پکر به نوار قفس یا سورتر اکونومی و یا صنعتی تخم مرغ پس از سورت شدن تخم مرغ ها و یا عبور از مرحله کندلینک که در مراحل قبل تخم مرغ سورت وزنی ویا جداسازی تخم مرغ های کودی یا لمبه و ترک دار جداسازی شده و سپس تخم مرغ وارد فازدستگاه فارم پکر شده و دستگاه بصورت اتوماتیک مرتب سازی میکند و سنسور دستگاه بعد از سنس کردن تخم مرغ هارا هدایت نموده سپس تخم مرغ ها معلق کرده یصورتی که سرپهن آن به سمت بالا و نوک تیزآن به سمت پایین قرار گرفته و تخم مرغ ها داخل انواع شانه تخم مرغ 30عددی و 20 عددی و انواع ظروف بسته بندی شامل 6عددی الی 18عددی را انجام میدهد و قابلیت تغییر و تنظیمات دارد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه